۱۳۸۸/۰۶/۰۹

خورده جنایت های زناشوهری 1

مادر شوهرش می گوید که زن زندگی نیست! زن شوهرداری و بچه داری ! که بیچاره پسرش. خودش می گوید " ک.و.ن لق هر چی مادر شوهر ! " آشپزخانه را ظرف نشسته گرفته ، حمام را رخت چرک. یک وقتی می شود یک لیوان تمیز توی خانه بهم نمی رسد. شانه هایش را بالا می اندازد که یعنی به من چه . وقت نمی کند از صبح می رود آرایشگاه . زنهای فامیل را خوش ندارد.خوب می داند پشت سرش حرف زیاد است. تو مهمانی ها یا " با مرد مردم لاس می زند " با دختر های مجرد و دم بخت بگو بخند راه می اندازد ." راه و چاه دوست پسربازیاش رو نشون اینا هم میده " با شوهرش شبیه هم خانه اند. کاری به کار هم ندارند.جدا می خورند ، جدا می خوابند ، جدا تفریح می کنند. . دو سه ماه یکبار یک دعوای حسابی می کنند سر چشم چرانی های آقا ، سر ولنگاری های خانم . بعد کاری به هم ندارند تا دو سه ماه بعد. خوب می داند شوهرش هر چی دارد از صدقه سر اوست. "اگه من نبودم هنوز تو دوتا اتاق عفت خانوم مستاجر بودیم. مرد نبود که ! 10 پله بالا می رفتی ، سر پشت بوم می رسیدی آشپزخونه ! " نار اضی است از زندگیش ، از شوهرش که اندازه او نبوده ، از پدر و مادرش که داده بودنش به این ! دلش می خواهد بقیه زندگیش را مال خودش باشد. گور پدر شوهر و حرف مردم . " ک.و.ن لق همشون ! "

۵ نظر:

پيوست گفت...

بلا به دور خواهر! :دي اين داستان واقعي است؟ خانم چند سال‌شونه؟

آخرین پدرخوانده گفت...

...زندگی سگی این روزها!!!
(آه بلند)

گنجشکک اشی مشی گفت...

دورود /

جالبه ها این خرده جنایت های زن و شوهری اصلن یک اپیدمی هست که فکر کنم
از ظهور آدم و حوا تا آخرین انسان
ادامه خواهد داشت ..
حالا عطف به متن تو ...
کی میتونه مقصر واقعی قلمداد بشه؟!
شاید پرتقال فروش سر محل ما :)


وقت خوش ././././././././.

cuckoo گفت...

why do they fight every two three months if each is doing his/her own thing

Born in 1355 گفت...

خوب اینطور زن و شوهرها چرا تا بچه به دنیا نیاوردند نمی رند از هم جدا شند؟